Welkom bij onze Stichting

Voorgeschiedenis

NijeholtwoldeVeel historische klokkenstoelen in Nederland stonden er na de Tweede Wereldoorlog nogal treurig bij. De Duitse bezetter had veel klokken gevorderd in de jaren 1942-1943 en slechts enkele klokken - die nog niet tot oorlogstuig waren omgesmolten - keerden terug.
Tussen 1947 en 1950 werden er flink wat nieuwe klokken gegoten om de leeggevallen plaatsen in de klokkenstoelen op te vullen, maar verder was er in deze periode van wederopbouw en modernisering weinig aandacht voor onderhoud en restauratie. Het was ook een periode van nieuw elan, vooruit kijken en aan de toekomst werken en logischerwijze dus minder aandacht voor oude waarden en historie. Zodoende raakten veel klokkenstoelen in verval.
Dat is opgemerkt door de heer Tempelmans Plat en op 20 februari 1975 nam hij samen met enkele medestanders het initiatief om een stichting in het leven te roepen die eigenaren van klokkenstoelen ging stimuleren en helpen bij het herstel van hun verwaarloosde monumenten.

Klein Cultureel erfgoed
Van de ongeveer 140 historische klokkenstoelen in ons land zijn er nog zo’n 70 overgebleven, waarvan 57 in Friesland; een unieke concentratie! De overige historische klokkenstoelen bevinden zich hoofdzakelijk in de provincies Groningen, Overijssel en Noord-Holland.

Doelstelling
Het bevorderen van restauratie en onderhoud van de historisch vrijstaande klokkenstoelen om deze als cultureel erfgoed te bewaren.

De Stichting adviseert eigenaren bij restauratie en/of onderhoud van klokkenstoelen. Dat kan op verzoek van de eigenaar maar ook op initiatief van de Stichting. Het bestuur van de Stichting doet dit werk geheel op vrijwillige basis.
De financiële middelen van de Stichting zijn via donateurs, giften of schenkingen bijeengebracht.
Met ingang van 2015 worden de activiteiten van de Stichting langzaam afgebouwd. Zie het voorwoord van de Nieuwsbrief dd. november 2014.

Financiële ondersteuning
De Stichting Restauratie Hulpfonds Klokkestoelen (SRHK) functioneert als een soort van solidariteitsfonds: als een eigenaar met een tegenvaller wordt geconfronteerd, dan kan de stichting te hulp schieten. Dat kan advies/expertise zijn en/of een financiële bijdrage.
Noot: Klokkenstoelen in kerktorens vallen buiten de doelstelling van de Stichting en komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage. (aanvragen worden zonder uitzondering afgewezen!)

Klokkenstoelen kunnen in bezit zijn van o.a.: 
 ♦ 
een burgerlijke- of kerkelijke gemeente
 ♦  een begrafenisvereniging of een stichting begraafplaats(en)
 ♦  een particulier
 ♦  een plaatselijke of gemeentelijke stichting
 ♦  de Stichting Alde Fryske Tsjerken

De Stichting Restauratie Hulpfonds Klokkestoelen heeft zelf geen klokkenstoelen in bezit.

Secretariaat van de Stichting:
J.J. de Mars
Lange Hagelstraat 6
3531 BJ Utrecht
tel: 030-294 51 32

E-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

bankrekeningnummer NL90INGB0003356540
t.n.v.: st rest hulpfonds 
Utrecht