Klokkenstoelen.nl

Stichting

Restauratie

Hulpfonds Klokkenstoelen

DE KLOKKENSTOEL 

Klokkenstoelen zijn voornamelijk ten gevolge van armoede ontstaan, daarom worden ze ook wel 'de klokkentorens der armen' genoemd.

Oorzaken voor het ontstaan van klokkenstoelen:
Er was te weinig geld voor de kostbare bouw van een toren
De ondergrond was zo drassig dat deze het zeer zware gewicht van een stenen toren niet kon dragen.
De plaatselijke gemeenschap kon de restauratie de toren (en kerk) niet meer bekostigen en deze werd afgebroken. Om de doden toch op passende wijze te kunnen begraven werd op het overgebleven kerkhof een klokkenstoel geplaatst. 

De klokken worden nu meestal nog gebruikt bij:
-- Begrafenissen
-- De jaarwisseling
-- Kerkdiensten (als er nog een kerk staat)

Alle klokkenstoelen zijn verschillend van vorm. Per streek komen bepaalde kenmerken veel voor.
We onderscheiden dan ook 5 types, die te herkennen zijn aan de vorm van het 
dak

Klokkenstoel met zadeldak
Klokkenstoel met 
schilddak
Klokkenstoel met 
piramidedak
Klokkenstoel met 
helmdak
Omtimmerde klokkenstoel (of klokhuis)